مشروح خبر مشروح خبر
برگزاری کلاس های تخصصی آشنایی و آموزش آنالایزرهای اکوتک
توسط : hostدر تاریخ: 6/9/2016 10:21:39 PM

کلاس های آموزشی سیستم های پایش هوای اکوتک توسط متخصصین و کارشناسان شرکت آب سامان ابرگان برگزار خواهد شد.

متخصصین این شرکت در نظر دارند جهت آشنایی با آنالایزرهای پایش هوای اکوتک و سایر سیستم های ایستگاه های پایش هوا کلاس های آموزشی را در منطقه برگزار کنند.

تاریخ خبر: 1395/01/14

print
rating
 Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
        
   ۰۲۱-۸۸۶۴۶۷۵۶
   ۰۱۱-۴۲۲۰۰۰۰۰
   ۰۹۱۱ ۱۱۱ ۹۹۸۱

   شماره تماس

   همراه

   پست الکترونیک

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱