مشروح خبر مشروح خبر
راه اندازی نرم افزار تجمیع اطلاعات محیط زیستی ابرگان در اداره کل محیط زیست استان مازندران
توسط : hostدر تاریخ: 9/7/2016 10:34:10 AM

پیرو دستور و موافقت جناب آقای دکتر مهردادی ریاست محترم اداره کل محیط زیست استان مازندران و طی جلسات برگزار شده با کارشناسان محترم این سازمان، از مرداد ماه سال 1395، نرم افزار تجمیع اطلاعات محیط زیستی ابرگان رسما در اداره کل محیط زیست این استان راه اندازی شد.
نرم افزار تجمیع اطلاعات پایش آنلاین

به موجب این دستور این نرم افزار به منظور ثبت اطلاعات آنلاین و غیرآنلاین واحدهای صنعتی و غیرصنعتی از طرف شرکت ابرگان به طور کامل در اختیار این اداره کل قرار گرفت و در مرحله اول اجرایی آن، تمامی آزمایشگاه های معتمد همکار با اداره کل محیط زیست استان مازندران موظف به ارسال گزارشات و ثبت  نتایج نمونه برداری در بخش خوداظهاری این نرم افزار (ثبت اطلاعات غیرآنلاین) شدند.

با توجه به اینکه در سال های گذشته، عدم توجه به کیفیت و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات در حوزه پایش های محیط زیست، علیرغم رشد روزافزون آزمایشگاه های معتمد در سطح کشور، موجب شده است که خوداظهاری در پایش نتواند اطمینان خاطر مسئولین سازمان از صحت اندازه گیری های انجام شده را فراهم آورد، با اجرای این طرح، علاوه بر صرفه جویی در زمان تبادل اطلاعات نمونه برداری ها با ادارات محیط زیست، دقت ثبت اطلاعات نیز بالارفته و یکپارچگی در ارسال و دریافت گزارشات به وجود خواهد آمد.

print
rating
 Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱