نتایج جستجو
نتایج جستجو برای پارامترهای پایش آب
1ارتباط:2031
سیستم پایش آنلاین سیستم متمرکز پایش آنلاین ابرگان جهت بررسی اطلاعات از تمامی مراکز آنلاین به صورت د...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring.aspx -06/29/2017 09:55:55 ق.ظ
2ارتباط:2028
آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران بحران های محيط زيستی که امروزه به يک مسأله جدی در جوامع تبدیل شد...
http://abargan.ir/fa-ir/homepage/laboratory.aspx -05/20/2017 10:07:37 ق.ظ
3ارتباط:2022
پایش آنلاین محیط زیست پایش به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از را...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring/enviromentonlinemonitoring.aspx -06/28/2017 12:08:22 ب.ظ
4اخبار - پورتال تجمیع داده های پایش از سراسر کشورارتباط:2019
سیستم تجمیع داده های پایش توسط شرکت ابرگان طراحی گردیده است.
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/9/language/fa-IR/Default.aspx -06/28/2017 11:53:14 ق.ظ
5ارتباط:2019
پرتال تجمیع داده های پایش از سراسر کشور در این سیستم تمامی اطلاعات و داده های اندازه گیری شده در ای...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring.aspx -06/29/2017 09:55:55 ق.ظ
6ارتباط:2019
پایش لحظه ای سیستم پایش لحظه ای به سیستمی اطلاق می گردد که پس از نصب در محل مورد پایش، قابلیت آنالی...
http://abargan.ir/fa-ir/پایشلحظهای.aspx -06/28/2017 11:53:13 ق.ظ
7ارتباط:2008
دستگاه Vis Waterno-95101 Vis Waterno-95101 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است که توسط...
http://abargan.ir/fa-ir/viswaterno95101.aspx -06/28/2017 11:53:13 ق.ظ
8مهم ترین خدمات شرکت ابرگانارتباط:2006
پشتیبانی و راه اندازی نرم افزار تجمیع اطلاعات محیط زیستی ­­نرم افزار طراحی شده توسط شرکت ابرگان که ...
http://abargan.ir/fa-ir/دربارهما/services.aspx -05/20/2017 10:07:37 ق.ظ
9ارتباط:2005
دستگاه UV-Vis Waterno-95501 UV-Vis Waterno-95501 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است ک...
http://abargan.ir/fa-ir/uvviswaterno95501.aspx -06/28/2017 11:53:13 ق.ظ
10اخبار - استانداردهای خروجی فاضلاب ­های شهری و صنعتی در پایش آنلاین ارتباط:2004
اين استانداردها به استناد ماده 5 آئين نامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه ...
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/4/language/fa-IR/Default.aspx -06/28/2017 11:53:14 ق.ظ


صفحه 1 از 7اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدي   آخرين   
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱