نتایج جستجو
Search results for پارامترهای پایش آب
1 - Relevance: 2031
سیستم پایش آنلاین سیستم متمرکز پایش آنلاین ابرگان جهت بررسی اطلاعات از تمامی مراکز آنلاین به صورت د...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 8:12:19 AM
2 - Relevance: 2030
پایش آنلاین آب و فاضلاب به منظور مدیریت پیشرفته شبکه های فاضلاب، برای نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب با...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 8:12:19 AM
3 - Relevance: 2028
آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران بحران های محيط زيستی که امروزه به يک مسأله جدی در جوامع تبدیل شد...
http://abargan.ir/homepage/laboratory.aspx -1/11/2017 12:16:44 AM
4 - Relevance: 2022
پایش آنلاین محیط زیست پایش به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از را...
http://abargan.ir/EnviromentOnlineMonitoring.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
5اخبار - پورتال تجمیع داده های پایش از سراسر کشور - Relevance: 2019
سیستم تجمیع داده های پایش توسط شرکت ابرگان طراحی گردیده است.
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/9/Default.aspx -1/23/2017 10:51:00 AM
6 - Relevance: 2019
پرتال تجمیع داده های پایش از سراسر کشور سیستم تجمع داده این امکان را می دهد همه­ ایستگاه های پایش ا...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 8:12:19 AM
7 - Relevance: 2019
پایش لحظه ای سیستم پایش لحظه ای به سیستمی اطلاق می گردد که پس از نصب در محل مورد پایش، قابلیت آنالی...
http://abargan.ir/پایشلحظهای.aspx -12/12/2016 12:49:00 PM
8 - Relevance: 2017
پایش لحظه ای سیستم پایش لحظه ای به سیستمی اطلاق می گردد که پس از نصب در محل مورد پایش، قابلیت آنالی...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -8/20/2016 11:12:56 AM
9 - Relevance: 2010
پورتال تجمیع داده های پایش از سراسر کشور سیستم تجمع داده ای توسط شرکت آب سامان طراحی گردیده است، ای...
http://abargan.ir/doc.aspx -7/18/2016 8:20:02 AM
10 - Relevance: 2008
دستگاه Vis Waterno-95101 Vis Waterno-95101 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است که توسط...
http://abargan.ir/VisWaterno95101.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM


Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last   
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱