نتایج جستجو
نتایج جستجو برای آلاینده های هوا
1ارتباط:1006
تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب به معنی کاهش جزئی و یا حذف کامل ناخالصی های آب اطلاق می گردد که این میزان...
http://abargan.ir/fa-ir/watertreatment.aspx -06/28/2017 11:53:13 ق.ظ
2ارتباط:1005
آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران بحران های محيط زيستی که امروزه به يک مسأله جدی در جوامع تبدیل شد...
http://abargan.ir/fa-ir/homepage/laboratory.aspx -05/20/2017 10:07:37 ق.ظ
3ارتباط:1003
پایش آنلاین هوا پایش آنلاین آلاینده های هوا در نقاط مختلف، توسط ایستگاه سنجش و پایش صورت می ­گیرد. ...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring.aspx -06/29/2017 09:55:55 ق.ظ
4اخبار - خارج شدن از لیست واحدهای آلاینده ی استان مازندرانارتباط:1003
شرکت ابرگان مسئولیت طراحی و نگهداری از سیستم تصفیه بیولوژیکی چندین کشتارگاه در سطح استان مازندران ر...
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/7/language/fa-IR/Default.aspx -06/28/2017 11:53:14 ق.ظ
5ارتباط:1003
پایش آنلاین محیط زیست پایش به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از را...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring/enviromentonlinemonitoring.aspx -06/28/2017 12:08:22 ب.ظ
6ارتباط:1002
چربی گیر ( Grease Trap ) از مهم ترین آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع مختلف، وجود روغن و چربی در پ...
http://abargan.ir/fa-ir/watertreatment/sewagetreatmentequipment/greasetrap.aspx -05/20/2017 10:07:37 ق.ظ
7ارتباط:1002
انواع روش های حذف چربی و روغن فاضلاب چربی گیر API معمولاً به منظور زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصو...
http://abargan.ir/fa-ir/watertreatment/sewagetreatmentequipment/greasetrap.aspx -05/20/2017 10:07:37 ق.ظ
8ارتباط:1002
پایش آنلاین محیط زیست تمرکز بر تغییرات اقلیمی و محیط زیستی در سطح جهان، منجر به افزایش قابل ملاحظه ...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring.aspx -06/29/2017 09:55:55 ق.ظ
9ارتباط:1001
پایش لحظه ای سیستم پایش لحظه ای به سیستمی اطلاق می گردد که پس از نصب در محل مورد پایش، قابلیت آنالی...
http://abargan.ir/fa-ir/پایشلحظهای.aspx -06/28/2017 11:53:13 ق.ظ
10COD پارامترارتباط:1001
پارامتر chemical oxygen demand) COD) یکی از مهم ترین پارامترهای سنجش آلودگی آب است. این پارامتر میز...
http://abargan.ir/fa-ir/onlinemonitoring/measuringfactor/chemicaloxygendemand.aspx -05/20/2017 10:07:37 ق.ظ


صفحه 1 از 2اولين   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين   
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱