نتایج جستجو
Search results for پارامترهای پایش فاضلاب
1 - Relevance: 3047
پایش آنلاین آب و فاضلاب به منظور مدیریت پیشرفته شبکه های فاضلاب، برای نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب با...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -1/8/2017 8:12:10 AM
2اخبار - استانداردهای خروجی فاضلاب ­های شهری و صنعتی در پایش آنلاین - Relevance: 3025
اين استانداردها به استناد ماده 5 آئين نامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه ...
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/4/Default.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
3 - Relevance: 3010
دستگاه Vis Waterno-95101 Vis Waterno-95101 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است که توسط...
http://abargan.ir/VisWaterno95101.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
4مهم ترین خدمات شرکت ابرگان - Relevance: 3009
پشتیبانی و راه اندازی نرم افزار تجمیع اطلاعات محیط زیستی ­­نرم افزار طراحی شده توسط شرکت ابرگان که ...
http://abargan.ir/دربارهما/services.aspx -12/22/2016 11:32:53 AM
5 - Relevance: 3007
دستگاه UV-Vis Waterno-95501 UV-Vis Waterno-95501 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است ک...
http://abargan.ir/UVVisWaterno95501.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
6NO3 پارامتر - Relevance: 3006
نیترات یکی از مهم ترین ترکیبات برای حیات موجودات است. اما درصد بالای آن می تواند خطرات گسترده زیست ...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring/MeasuringFactor/NO3.aspx -9/10/2015 5:13:20 PM
7 - Relevance: 3005
طراحی و مشاوره تصفیه خانه های صنعتی ایجاد واحد های صنعتی جدید مستلزم طراحی سیستم تصفیه خانه می باشن...
http://abargan.ir/WaterTreatment/Consultinganddesign.aspx -12/19/2016 12:32:56 PM
8 - Relevance: 2037
تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب به معنی کاهش جزئی و یا حذف کامل ناخالصی های آب اطلاق می گردد که این میزان...
http://abargan.ir/WaterTreatment.aspx -1/3/2017 12:11:32 PM
9 - Relevance: 2031
سیستم پایش آنلاین سیستم متمرکز پایش آنلاین ابرگان جهت بررسی اطلاعات از تمامی مراکز آنلاین به صورت د...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -1/8/2017 8:12:10 AM
10 - Relevance: 2028
آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران بحران های محيط زيستی که امروزه به يک مسأله جدی در جوامع تبدیل شد...
http://abargan.ir/homepage/laboratory.aspx -1/11/2017 12:16:44 AM


Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   
        
   ۰۲۱-۸۸۶۴۶۷۵۶
   ۰۱۱-۴۲۲۰۰۰۰۰
   ۰۹۱۱ ۱۱۱ ۹۹۸۱

   شماره تماس

   همراه

   پست الکترونیک

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱