نتایج جستجو
Search results for پایش آنلاین آب و فاضلاب
1 - Relevance: 3069
پایش آنلاین آب و فاضلاب به منظور مدیریت پیشرفته شبکه های فاضلاب، برای نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب با...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -1/8/2017 8:12:10 AM
2 - Relevance: 3038
تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب به معنی کاهش جزئی و یا حذف کامل ناخالصی های آب اطلاق می گردد که این میزان...
http://abargan.ir/WaterTreatment.aspx -1/3/2017 12:11:32 PM
3انواع پایش آنلاین - Relevance: 3032
سیستم پایش آنلاین پایش لحظه ای پایش آنلاین آب و فاضلاب پایش آنلاین گاز پایش آنلاین هوا پایش آنلاین ...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -1/8/2017 8:12:10 AM
4 - Relevance: 3028
پایش آنلاین گاز آلودگی های زیست محیطی به دو گروه منابع طبیعی (آب و هوای محیط) و منابع نشر آلوده کنن...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -1/8/2017 8:12:10 AM
5اخبار - استانداردهای خروجی فاضلاب ­های شهری و صنعتی در پایش آنلاین - Relevance: 3027
اين استانداردها به استناد ماده 5 آئين نامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه ...
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/4/Default.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
6معرفی شرکت ابرگان - Relevance: 3017
شرکت آب سامان ابرگان در تاریخ 1385/05/21 به شماره ثبت 5573 در تهران به ثبت رسمی کشور رسیده و فعالیت...
http://abargan.ir/دربارهما/معرفیشرکت.aspx -12/24/2016 11:22:46 AM
7 - Relevance: 3016
استانداردهاي خروجي فاضلاب ­ های شهری و صنعتی در پایش آنلاین اين استانداردها باستناد ماده 5 آئين نام...
http://abargan.ir/doc.aspx -7/18/2016 8:20:02 AM
8مهم ترین خدمات شرکت ابرگان - Relevance: 3013
پشتیبانی و راه اندازی نرم افزار تجمیع اطلاعات محیط زیستی ­­نرم افزار طراحی شده توسط شرکت ابرگان که ...
http://abargan.ir/دربارهما/services.aspx -12/22/2016 11:32:53 AM
9 - Relevance: 3012
شرکت آب سامان ابرگان در تاریخ 1385/05/21 در تهران به ثبت رسمی کشور رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده...
http://abargan.ir/دربارهما.aspx -6/8/2016 9:18:17 AM
10 - Relevance: 3011
پروژه های شرکت ابرگان طراحی اولین سنسورهای پایش آنلاین بومی در سطح کشور راه اندازی و راهبری نرم افز...
http://abargan.ir/دربارهما/projects.aspx -12/22/2016 11:33:40 AM


Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   
        
   ۰۲۱-۸۸۶۴۶۷۵۶
   ۰۱۱-۴۲۲۰۰۰۰۰
   ۰۹۱۱ ۱۱۱ ۹۹۸۱

   شماره تماس

   همراه

   پست الکترونیک

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱