نتایج جستجو
Search results for پایش لحظه ای آب و فاضلاب
1 - Relevance: 3052
پایش آنلاین آب و فاضلاب به منظور مدیریت پیشرفته شبکه های فاضلاب، برای نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب با...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 8:12:19 AM
2اخبار - استانداردهای خروجی فاضلاب ­های شهری و صنعتی در پایش آنلاین - Relevance: 3027
اين استانداردها به استناد ماده 5 آئين نامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه ...
http://abargan.ir/abargannews/tabid/189/smid/746/ArticleId/4/Default.aspx -1/23/2017 10:51:00 AM
3انواع پایش آنلاین - Relevance: 3024
سیستم پایش آنلاین پایش لحظه ای محیط زیست پایش آنلاین آب و فاضلاب پایش آنلاین گازهای خروجی دودکش ( ا...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 1:35:48 PM
4 - Relevance: 3022
پایش آنلاین گازهای خروجی دودکش ( احتراق ) آلودگی های زیست محیطی به دو گروه منابع طبیعی (آب و هوای م...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 1:34:26 PM
5 - Relevance: 3018
استانداردهاي خروجي فاضلاب ­ های شهری و صنعتی در پایش آنلاین اين استانداردها باستناد ماده 5 آئين نام...
http://abargan.ir/doc.aspx -7/18/2016 8:20:02 AM
6معرفی شرکت ابرگان - Relevance: 3016
شرکت آب سامان ابرگان در تاریخ 1385/05/21 به شماره ثبت 5573 در تهران به ثبت رسمی کشور رسیده و فعالیت...
http://abargan.ir/دربارهما/معرفیشرکت.aspx -1/23/2017 10:51:29 AM
7 - Relevance: 3006
دستگاه Vis Waterno-95101 Vis Waterno-95101 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است که توسط...
http://abargan.ir/VisWaterno95101.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
8 - Relevance: 3006
دستگاه UV-Vis Waterno-95501 UV-Vis Waterno-95501 از جدیدترین پروب های بومی تولید شده در ایران است ک...
http://abargan.ir/UVVisWaterno95501.aspx -12/27/2016 9:40:25 AM
9 - Relevance: 2037
تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب به معنی کاهش جزئی و یا حذف کامل ناخالصی های آب اطلاق می گردد که این میزان...
http://abargan.ir/WaterTreatment.aspx -2/2/2017 10:29:05 AM
10 - Relevance: 2033
سیستم پایش آنلاین سیستم متمرکز پایش آنلاین ابرگان جهت بررسی اطلاعات از تمامی مراکز آنلاین به صورت د...
http://abargan.ir/OnlineMonitoring.aspx -2/7/2017 8:12:19 AM


Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱