محصولات پایش آنلاین

محصولات سخت افزاری و نرم افزاری پایش آنلاین محیط زیست ابرگان
 

محصولات بخش آب و فاضلاب

UV Waterno-95701

دارای کابل شبکه و صفحه نمایشگر و سیم کارت ارسال اطلاعات

Vis Waterno-95101

دارای کابل شبکه و صفحه نمایشگر

UV-Vis Waterno-95501

دارای کابل شبکه و صفحه نمایشگر و سیم کارت ارسال اطلاعات

محصولات بخش هوا

Nanolight-B series-95401

دارای کابل شبکه و صفحه نمایشگر و سیم کارت ارسال اطلاعات

نرم افزار

نرم افزار تجمیع اطلاعات محیط زیستی

           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱