معرفی شرکت ابرگان معرفی شرکت ابرگان

شرکت آب سامان ابرگان در تاریخ 1385/05/21 به شماره ثبت 5573 در تهران به ثبت رسمی کشور رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده  است. این شرکت ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های مهندسی محیط زیست، مدیریت اجرایی تصفیه خانه ها و سیستم های پایش آنلاین آب و فاضلاب می باشد و با هدف بومی سازی خدمات پایش لحظه ای محیط زیست، افزایش سرعت دریافت اطلاعات و کاهش هزینه های جاری اقدام به راه اندازی و بومی سازی سامانه و سیستم های پایش آنلاین محیط زیست نموده است. 
بدین منظور شرکت آب سامان ابرگان، در کنار خدمات رسانی، پشتیبانی و نگهداری از آنالیزروهای خارجی موجود در زمینه پایش آنلاین، با بهره گیری از دانش کارشناسان داخلی و مطالعات گسترده در سطح جهان اقدام به طراحی و ساخت انواع سنسورهای بومی پایش آنلاین نموده است و با هدف کمک به کنترل هر چه بهتر آلاينده های زيست محيطی و به منظور ارتقا محیط زیست کشور و سلامت جامعه اقدام به تهيه اولین نرم افزار بومی پايش لحظه ای آلاينده ها نموده است.

 

زمینه فعالیت های شرکت آب سامان ابرگان به شرح زیر می باشد:

 

محیط زیست

 1. ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهری / صنعتی و استفاده مجدد از پساب
 2. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه صنعتی (شهرک های صنعتی ، کشتارگاه ها و صنایع)
 3. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های زیربنایی ( بزرگراهها ، راه آهن ، فرودگاه ها و بنادر)
 4. ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها ، نیروگاههای آبی، تاسیسات آب شیرین کن  و تاسیسات آبرسانی
 5. ارزيابی اثرات زيست محيطی - اجتماعی احداث تاسيسات آبگير، آب شيرين كن و دفع پساب
 6. مطالعات توجیه فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب، توسعه صنعتی، زیربنایی و ..
 7. مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی - اقتصادی طرح های آب و فاضلاب ، توسعه صنعتی، زیربنایی و ..
 8. تهیه برنامه های مدیریت و پایش زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب، توسعه صنعتی، زیربنایی و...
 9. تهیه برنامه های اجرایی مدیریت (پساب های صنعتی - مواد زائد جامد شهری / خطرناک)

 

مطالعه طراحی تاسيسات تامين، انتقال، تصفيه، ذخيره و توزيع آب

 1. مطالعه منابع آب های سطحی و زير زمينی شامل مطالعات هيدرولوژی، هيدروژئولوژی، هيدروژئوشيمی، هواشناسی، زمين‌شناسی و زمين شناسی مهندسی
 2. مطالعات كيفيت آب
 3. مطالعه و طراحی تصفيه‌خانه ( سالم سازی - تصفیه خانه های متعارف آب شیرین کن ها (RO,MED,MSF,ED )
 4. مدیریت مصرف ( آب های به حساب نیامده - کنترل مصرف)
 5. بهره برداری و راهبری

 

تاسیسات فاضلاب و دفع آب های سطحی

 1. تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی (تصفیه متداول - تصفیه پیشرفته - ارتقاء ظرفیت و فرایند)
 2. استفاده مجدد (تعیین پتانسیل های مصرف - کیفیت مورد نیاز برای انواع مصارف - تعیین روشهای مورد استفاده)
 3. بهره برداری و راهبری (شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - تصفیه خانه های فاضلاب شهری - تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی)

        

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱