پروژه ها

پروؤه های شرکت محیط زیستی ابرگان
 

پروژه های شرکت ابرگان

 • طراحی اولین سنسورهای پایش آنلاین بومی در سطح کشور
 • راه اندازی و راهبری نرم افزار پایش آنلاین اداره کل محیط زیست استان مازندران
 • راهبری و نگهداری ایستگاه های سنجش آنلاین آلودگی هوای منطقه ویژه پارس جنوبی-عسلویه
 • راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب کارخانه کنسروسازی اتکا شعبه قائمشهر (وزارت دفاع)
 • راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی چمستان نور
 • راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سلمانشهر
 • راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سنگتاب
 • راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب مجتمع کشت و صنعت پرستو قائم
 • راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شرکت خزر سیمرغ آسیا
        

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱