پایش آنلاین محیط زیست

پایش به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی‌هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد.

پایش آنلاین محیط زیست

برنامه پایش محیط زیست  با توجه به بهره برداری های شتاب دهنده و فعالیت های صنعتی انجام گرفته توسط سازمان ها  از محیط زیست و منابع طبیعی تحت عنوان طرح پایش محیط زیست (Environmental Monitoring Plan) طراحی شده است. این برنامه شامل  نمونه برداری های مستمر، اندازه گیری های لحظه ای، مجموعه ای از نمونه برداری های منظم، تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی متعدد و پایش آنلاین محیط زیست می باشد.

 
محققان عرصه محیط زیست در حال توسعه زیرساخت های سایبری در قالب رصدخانه های محیط زیستی به منظور مشاهده، مدلسازی، پیش بینی و ارسال گزارشات هستند که در نهایت به حفظ محیط زیست طبیعی کمک خواهد کرد. از جمله این زیرساخت ها می توان به سیستم های پایش آنلاین محیط زیست اشاره کرد.
 پایش آنلاین محیط زیست، درک درستی از وضعیت انتشار واقعی یک منبع آلاینده در زمانی به موقع و دقیق ارائه می دهد که این امر منجر به تقویت نظارت بر محیط زیست شده و مدیریت کارآمد در مقابله با منابع جدی آلودگی را فراهم می آورد. با توجه به تاثیرپذیری طرح های مدیریتی از برنامه های پایش محیط زیستی، و اهمیت اطلاعات پایش که مبنای مدلسازی، پیش بینی و اطلاع رسانی در سطح جامعه می باشد، در نتیجه بکارگیری سیستم های پایش و تحلیل اطلاعات تاثیر بسیار بالایی در کنترل آلودگی های محیط زیست و حفظ و نگهداری محیط زیست خواهد داشت.
 
پایش آلودگی های محیط زیستی فرآیندی است مشتمل بر بازدید میدانی و حضور فرد پایشگر در عرصه مورد پایش، مکان یابی محل نمونه برداری، نمونه برداری، آماده سازی نمونه، انتقال نمونه به آزمایشگاه ، آنالیز، پردازش و تحلیل که این امر منجر به اتلاف هزینه های زمانی و جابجایی بالایی می شود.
امر پایش آنلاین امروزه با ارائه ابزارهای دقیق و پیشرفته در این زمینه، می تواند بسیاری از پارامترهای موثر در آلودگی محیط زیست در زمینه های مختلف از جمله آب، هوا، خاک و صوت را بدون نیاز به حضور در عرصه میدانی، و مشکلات و مسائل ناشی از مکان یابی محل نمونه برداری، انتقال نمونه و غیره مورد نظارت و بررسی قرار دهد. همچنین یکپارچگی ابزارهای ارائه شده در پایش آنلاین محیط زیست، این امکان را فراهم کرده است که تمامی پارامترها در یک فرایند جامع، با یک سیستم قابل اندازه گیری باشند.
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱