تصفیه خانه

مشاوره و طراحی تصفیه خانه، راهبری و نگهداری، طراحی تجهیزات و راه اندازی اتوماسیون تصفیه خانه
 

تصفیه خانه فاضلاب

 بسیاری از جوامع شهری و صنایع فاقد خدمات اصلی دفع ضایعات جامد و تصفیه خانه فاضلاب می باشند که منجر به ایجاد مشکلات محیط زیستی و سطح سلامتی پایین در این جوامع و محیط ها می شود. پیشگیری از ایجاد فاضلاب بصورت مطلق امکان پذیر نیست و باید از روشهایی استفاده نمود تا ضمن جلوگیری از آلودگی آبها، میزان انتشار آلودگی در محیط زیست را نیز کاهش دهد.

بطور کلی در بررسی پساب فاضلاب با دو گروه عمده پساب های شهری و پساب های صنعتی روبرو هستیم که با توجه به نوع و میزان آلودگی  از روش های مختلفی برای تصفیه آنها استفاده می شود.

تصفیه خانه
 

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به معنی کاهش جزئی و یا حذف کامل ناخالصی های آب اطلاق می گردد که این میزان به نوع تصفیه ای که برای آن واحد تصفیه خانه در نظر گرفته می شود بستگی دارد. به طور کلی روش های تصفیه فاضلاب در سه دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قرار می گیرند. باتوجه به اینکه در اکثر موارد یک روش به تنهایی نمی تواند جوابگوی تصفیه کامل آلودگی ها باشد، در اکثر موارد ترکیبی از روش های فوق استفاده می شود.

طبقه بندی روش های تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب در سه طبقه زیر قرار می گیرند:

1-  تصفیه اولیه (در تصفیه اولیه کلیه کارهای ابتدایی نظیر آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی و غیره انجام می گیرد.)

2-  تصفیه ثانویه (در تصفیه ثانویه طی فرایندهایی به جداسازی مواد ریز و محلولی پرداخته می شود که جداسازی آنها مشکل تر است و در تصفیه اولیه امکان پذیر نیست.)

3-  تصفیه پیشرفته (تصفیه پیشرفته، بمنظور رساندن کیفیت آب به استانداردهای بالا انجام می پذیرد.)

روش های تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی

1. روش فیزیکی:

در روش های فیزیکی، از نیروهای فیزیکی مانند آشغالیگر برای جداسازی مواد از فاضلاب استفاده می کنند. به دلیلی سادگی، روش فیزیکی  از اولین روش های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب می باشند.

روش های فیزیکی در تصفیه خانه های فاضلاب، به منظور جداسازی و حذف مواد آلاینده، از نیروها و مکانیزم های فیزیکی استفاده می شود و در آن هیچ تغییر ناخالص شیمیایی و بیولوژیکی انجام نمی شود.

صاف کردن فاضلاب، دانه گیری، ته نشین کردن مواد معلق، شناور سازی مواد معلق نمونه هایی از روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب می باشند.

- صاف کردن فاضلاب

آشغال گیری Screening :

نخستین مرحله تصفیه فاضلاب، آشغال گیری است و این روش بسیار مناسبی برای محافظت فیزیکی از تجهیزات فیزیکی و پمپ ها است.آشغال گیر ها را از شبکه های میله ای یا توری می سازند و با قرار دادن آن ها در مسیر جریان فاضلاب از ورود ذرات درشت مواد به تصفیه خانه جلوگیری می کنند. آشغال گیرها را به دو روش مکانیکی و دستی تمیز می کنند.

صاف کردن با کمک ماسه :

این روش بدلیل هزینه بالا، در آخرین مرحله تصفیه فاضلاب ها و ته نشینی آن بکار میرود. و با کمک این روش مواد شناوری مانند تخم انگل ها که در مقابل تجزیه ایستادگی می کنند، حذف می شوند. همچنین برای جداسازی رنگ های کلوییدی از فاضلاب صنعتی بکار گرفته می شوند.

- دانه گیری :

حوضچه های دانه گیری نخستین بخش در تصفیه خانه است که ته نشینی در آن صورت می گیرد. این روش برای جداسازی مواد ریز ( مانند ماسه ،سنگریزه) و تجزیه ناپذیر در فاضلاب می باشد.

- ته نشین کردن مواد معلق :

ته نشین کردن مواد معلق یکی از مهم ترین روش های تصفیه فیزیکی می باشد.این روش در اکثر تصفیه خانه‌ها استفاده می شود. پایین بودن سرعت در حوضچه ها باعث ته نشین شدن مواد می شود.

- شناور سازی مواد معلق :

این روش در تلغیظ لجن به کار می رود. باقیمانده لجن را با دمیدن هوا در لجن مایع و معلق کردن مواد لجنی روی آب، تلغیظ می نمایند.

 

2. تصفیه شیمیایی :

به منظور حذف برخی مواد آلاینده در فاضلاب لازم است که از یک فرایند شیمیایی استفاده شود. از این رو به روش هایی که در آنها فرایندهای شیمیایی جهت تصفیه بکار گرفته می شود، روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب گفته می شود. در روش های شیمیایی گاهی بصورت مستقیم و گاهی بصورت غیر مستقیم جداسازی مواد آلاینده از فاضلاب صورت می گیرد. کنترل pH، انعقاد و لخته سازی، رسوب دهی شیمیایی و اکسیداسیون از جمله روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب می باشند.

مواردی که برای تاثیرگذاری بر روی مواد خارجی محلول در فاضلاب از ترکیبات شیمیایی استفاده کرده عبارت است از :
الف- خنثی سازی ب- اکسیداسیون پ- احیا ج- تعویض یون
همچنین مواردی که برای تاثیرگذاری بر روی جداسازی مواد شناور موجود در فاضلاب از ترکیبات شیمیایی استفاده کرده عبارت است از :
الف-انعقاد یا لخته سازی ب- شناورسازی پ- جذب سطحی

3. تصفیه بیولوژیکی :

این روش یکی از آسان ترین روش تصفیه فاضلاب برای از بین بردن آلودگی است. در روش بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، به منظور انجام فرایند تصفیه از میکروارگانیسم ها و فرآیند های بیولوژیکی مرتبط با آنها استفاده می شود. در این روش میکروارگانیسم ها بخصوص باکتریها نقش بسیار مهمی را در فرآیند تصفیه ایفا می کنند. آنها با استفاده ازمکانیسم های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند. میکروارگانیسم ها و به ویژه باکتری ها هر یک در شرایط خاص محیطی توانایی فعالیت و ادامه حیات دارند. به صورتی که برخی از آنها در حضور اکسیژن و برخی دیگر در غیاب اکسیژن می توانند به فعالیت های حیاتی خود ادامه دهند.

 

از این رو روش های بیولوژیکی را می توان از نظر حضور و یا عدم حضور اکسیژن در فرآیند، به دو دسته کلی روش های هوازی و روش های بی هوازی تقسیم نمود.

الف. روش های هوازی

عبارتند از : لجن فعال ، لجن فعال با هوادهی گسترده، SBR، RBC، MBR

لجن فعال

 از رایج ترین و کارامدترین روش های تصفیه بیولوژیکی، روش لجن فعال می باشد که جهت کاهش بار آلاینده های آلی موجود در فاضلاب به کار گرفته می شود. از جمله مزیت های این روش می توان به استفاده از داده های تجربی سال های اخیر در بخش طراحی و ساده بودن طراحی این سیستم ها اشاره کرد.

لجن فعال با هوادهی گسترده

در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط هوازی، مواد آلی قابل تجزیه فاضلاب را حذف می‌کنند. هوادهی در این سیستم به دو صورت مکانیکی (هوادهی سطحی ) و یا دیفیوزری (هوادهی عمقی) انجام می‌شود. در واقع این روش یکی از انواع روش های لجن فعال می باشد که در اثر تغییرات اعمال شده بهینه شده است . در طی این تغییرات حوضچه ی ته نشینی اولیه حذف شده و با افزایش زمان ماند هیدرولیکی (حدود 24 ساعت) و کم شدن میزان بارگذاری سیستم، مقدار لجن تولیدی به صورت قابل توجهی کاهش می یابد و راندمان تصفیه حدود 85 تا 95 درصد می‌شود. هم چنین ابعاد تصفیه خانه در سیستم تصفیه لجن فعال با هوادهی گسترده به علت حذف حوضچه‌ی ته نشینی اولیه نسبت به سیستم لجن فعال متعارف کوچکتر است.

از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:  
 •   راهبری و بهره برداری سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال با هوادهی گسترده ساده است.
 •    سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال با هوادهی گسترده نسبت به روش لجن فعال متعارف به فضا و زمین کمتری نیاز دارد.
 •   در سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال با هوادهی گسترده به دلیل طولانی بودن زمان ماند فاضلاب، در برابر شوک های آلی مقاومت بیشتری دارد.
 •    به دلیل زیاد بودن سن لجن در این سیستم لجن کمتری نسبت به دیگر روش های متعارف تولید می‌کند.

SBR

روش SBR یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی است، که تمام پروسه در یک یا چند مخزن صورت می گیرد. هر مخزن تصفیه بیولوژیکی شامل پنج مرحله جدا از هم می باشد که عبارتند از :
1. پر کردن    2. واکنش    3. ته نشینی   4 .  تخلیه   5. آزاد یا مرحله استراحت

وجود مرحله پر شدن و مرحله تخلیه در هر دوره الزامی است. اما بقیه مراحل می تواند در صورت عدم نیاز حذف شود.

MBR

روش MBR یکی از روش های منسجم تصفیه فاضلاب به شمار می آیدکه ترکیبی از فرایند لجن فعال با سیستم بیوراکتورهای غشایی می باشد. در روش MBR یا غشایی از یک غشا به منظور حذف آلاینده ها استفاده می شود. در یک راکتور،با ترکیب بخش های ته نشینی ، هوادهی و فیلتراسیون جایگزین فرایند لجن فعال متعارف می شود و سیستمی کارا و ساده را ایجاد می کند.

از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روش های بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روش های بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند.

RBC

Rolating Biological Contractor یا RBC یا دیسک بیولوژیکی گردان یکی از روش های تصفه بیولوژیکی فاضلاب های صنعتی به شمار می رود. RBC در تصفیه فاضلاب ها ی صنعتی مبنی بر روش لجن فعال است. در این روش از تصفیه بیولوژیکی، شفتی فلزی وجود دارد که بر روی آن دیسک های دایره ای نزدیک به هم قرار می گیرد. با چرخیدن این دیسک ها، اکسیژن مورد نیاز فعالیت های اکسیژن خواهی برآورده می شود. در این روش انرژی مصرفی مورد نیاز برای هوادهی فاضلاب نسبت به سایر روش ها بسیار کم تر می باشد. به همین دلیل از نظر اقتصادی به کارگیری این روش بسیار به صرفه می باشد.

ب. روش های بی هوازی عبارتند از FBR,UASB

UASB یا Upflow Anaerobic Sludge Blanket

یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی بی هوازیدر تصفیه فاضلاب های صنعتی به شمار می رود. در این فرایند یک راکتور بی هوازی وجود دارد ، و فاضلاب از پایین وارد راکتور می شود و از میان لایه لجن به سمت بالا حرکت می کند. فرایند UASB همانند دیگرراکتورهای لایه بی هوازی، حساس به تغییرات دما و PH می باشد. از عوامل تاثیر گذار بر کارکرد UASB دما و سرعت رو به بالای فاضلاب است. بخش های تشکیل دهنده فرایند UASB به شرح زیر می باشد :

1. سیستم تقسیم فاضلاب ورودی
2. جدا کننده فاز گاز از جامد
3. طرح خروج پساب تصفیه شده

یکی از خصوصیت مهم روش UASB این است که لجن تولید شده در این فرایند به صورت گرانول می باشد به همین دلیل برای فاضلاب ها یی با بار COD بسیار بالا به کار می رود.

FBR یا Fluidized-bed reactor :

فرایند FBR یا راکتور بی هوازی با بستر سیال در جریان مایع با سرعت رو به بالا می باشد. و این سرعت با برگشت پساب خروجی فراهم می شود. و حدوداً 100% انبساط بستر را مهیا می کند. در فرایند FBR از مواد بستری از قبیل ماسه، سنگ دیاتومه، رزین آنیونی و کاتیونی وكربن فعال استفاده می شود. سنگ دیاتومه کارکرد بهتری نسبت به ماسه ندارد. کربن فعال در بسیاری از فرایندهای بی هوازی FBR برای تصفیه جریان مواد زائد استفاده می شود. دلیل محدود بودن استفاده از کربن فعال در هزینه بالای آن است. ولی استفاده از آن ضروری است. در این فرایند بخاطر تشکیل بیوفیلم نازک، جامدات کمتر در آن قرار می گیرند، به همین دلیل برای فاضلاب های صنعتی با COD محلول استفاده می شود. با مهار بیوفیلم در راکتور، جامدات حاصل از جدا شدن بیوفیلم، کم می شوند. با جمع شدن بیومس روی مواد FBR، چگالی خالص ذرات کم می شود و ذرات به بالای راکتور می روند. ، حذف جامدات به صورت دوره ای می تواند باعث کنترل اسلافینگ بیوفیلم و غلظت TSS را کم کند.و این ذرات به FBR بر گردانده می شود.

        

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱