مشاوره و طراحی واحدهای تصفیه آب و فاضلاب

مشاوره و طراحی اصولی و کارشناسی تصفیه خانه ها توسط متخصصان شرکت ابرگان
 

 

طراحی و مشاوره تصفیه خانه های صنعتی

ایجاد واحد های صنعتی جدید مستلزم طراحی سیستم تصفیه خانه می باشند. طراحی تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی با توجه به پارامترهای تاثیرگذار در آن از طراحی های پیچیده صنعتی به شمار می روند. شرکت ابرگان، ارائه دهنده خدمات تخصصی مهندسی محیط زیست، مدیریت اجرایی تصفیه خانه و سیستم های پایش آنلاین آب و فاضلاب می باشد. کارشناسان شرکت ابرگان با به کارگیری دانش روز و تجربه بالای خود، به طراحی و مشاوره ی ساخت و نگهداری تصفیه خانه های صنعتی و شهری می پردازند.
 مشاوره و طراحی
           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱