راهبری و نگهداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ارائه خدمات راهبری و نگهداری توسط شرکت ابرگان
 
راهبری و نگهداری تصفیه خانه

راهبری و نگهداری تصفیه خانه

فاضلاب های صنعتی نقش مهمی در آلودگی منابع زیست محیطی و شیوع بیماری ها دارند. این فاضلاب ها حاوی ترکیبات آلی و سمی، مواد فلزی سنگین (سرب و کادمیوم) می باشند. به این علت در صورت تخلیه فاضلاب های صنعتی به محیط زیست اثرات زیان بار و برگشت ناپذیری در پی خواهند داشت.

به منظور بهبود كارايی فرآيندهای تصفيه و عملكرد تاسيسات، وضع قوانین محیط زیستی در رابطه با کیفیت پساب های خروجی لازم است. راهبری و نگهداری تصفيه خانه‌ها با تكيه بر استفاده از پرسنل مجرب و خبره و رعایت دستورالعمل های راهبری و نگهداری از مهم ترین اصول حفظ  شرایط مطلوب در یک تصفیه خانه می باشد. لذا راهبری و نگهداری تصفیه خانه را باید به عنوان سیستمی در نظر گرفت که متاثر از ضوابط قانونی و امکانات اقتصادی موجود می باشد. بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه ها از مهمترین مسائل حفاظتی محیط زیستی در مراکز صنعتی و شهری می باشد زیرا راندمان بهینه تصفیه خانه علاوه بر راهبری صحيح، نصب و راه اندازی درست را نيز می طلبد. به كمک بررسی های دقيق طراحی، نصب و راهبری تصفيه خانه های موجود تا حدودی می توان به بهترين راندمان تصفيه با كمترين مصرف انرژی دست يافت در اين رابطه نياز به هدايت نيروهای بهره بردار بر اساس تجارب داخلی و خارجی وجود دارد. در این راستا، شرکت ابرگان با بهره گیری از متخصین این امر و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب را نیز عهده دار است.
کارشناسان شرکت ابرگان با راهبری اصولی و تخصصی تصفیه خانه های صنعتی و بکارگیری روش های نوین و مطابق با دانش روز توانسته اند کاهش قابل توجهی در هزینه نگهداری تصفیه خانه ها ایجاد کنند و همچنین در کوتاه ترین زمان ممکن روند تصفیه را به شرایط مطلوب مورد نظر محیط زیست برسانند.

    

   راهبری و نگهداری تصفیه خانه های کارخانجات کنسروسازی

    

   راهبری و نگهداری تصفیه خانه های کشتارگاه های صنعتی

    

   راهبری و نگهداری تصفیه خانه های بیولوژیکی

    

   تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و نگهداری از سیستم های پایش آنلاین در خروجی واحدهای تصفیه

    

   راهبری و نگهداری تصفیه خانه های کارخانجات تولیدی لبنیات

        

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱