دانشنامه ابرگان

ایستگاه هواشناسی فشرده چیست ؟

ایستگاه هواشناسی فشرده چیست ؟

ایستگاه هواشناسی فشرده یک ابزار دقیق درحیطه آب و هواشناسی است که جهت تشخیص و اندازه گیری پارامترهای هواشناسی استفاده می شود ...

ادامه مطالب
باران سنج چیست ؟

باران سنج چیست ؟

سنسورهای هواشناسی تجهیزات ویژه ای هستند برای درک و اندازه گیری تغییرات آب و هوا است . عوامل مهمی مانند دما ، رطوبت، سرعت و جهت باد ...

ادامه مطالب
پایش آنلاین محیط زیست

پایش آنلاین محیط زیست

پایش در محیط زیست به معنای پیگیری و بررسی آلودگی های زیست محیطی است که عمدتاَ دلایل اصلی آن صنایع و مراکز درمانی می باشند ...

ادامه مطالب